SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

YÖNETİMDE BİR İHMAL KONUSU OLARAK GÜÇ VE GÜÇ YÖNETİMİ -II-

Sabahat BAYRAK

Özet


Güç nereden gelmektedir? Gücün birey ve grup üzerinde etkili olmasını sağlayan nedir? şeklindeki sorular, gücün kaynaklarının araştırılması ve ortaya konulması yönündeki çabaları doğurmuştur. Buna bağlı olarak kaynakların neyi ifade ettiği ve neler olduğu önemlidir. Güç kaynakları "gücünüzü üzerinde kurduğunuz değerler ve prensipler" olarak ifade edildiği gibi "güç sahibine gücünü veren şeyin ne olduğu, bireyin kişi ya da grubun diğer üyeleri üzerindeki etkililiğini sağlayanın ne olduğu" şeklinde de ifade edilmektedir. Bu durumda güç kaynaklarının, gücün nasıl ve nereden geldiği sorularına cevap teşkil ettiği; bu gücü doğuran sosyal, siyasal, ekonomik, psikolojik ve durumsal etkinliklerin, güç oluşumunda önemli roller üstlendiği kabul edilmektedir. Örneğin, bir trafik polisinin hızla gelen aracı durdurması veya ona ceza kesmesi, onun sahip olduğu pozisyona, pozisyonundan aldığı yetkiye, sözel ve görsel iletişim kaynaklarına vb. gibi birden fazla kaynağa dayandırılmaktadır.

Tam Metin: PDF