SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

İŞLETMELERİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI VE FİRMA DEĞERLİLİĞİNİN VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİSİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM

Yusuf DEMİR

Özet


İşletmeler, kar dağıtımının kendi gelecekleri açısından önemine inanarak bir takım düzenleyici etkenler ve kendi görüşleri doğrultusunda kar dağıtım politikalarını belirlemektedirler. Bu nedenle uygulamada, kar dağıtımı konusunda işletmelerin farklı politikalara sahip oldukları görülmektedir. Kurumlar vergisi ile gelir vergisi oranlarındaki değişiklikler ve diğer vergi uygulamaları, işletmelerin kar dağıtım politikalarını etkileyen faktörler arasındadır. Vergi uygulamalarındaki bu farklılıklar, işletmelerin kar dağıtım politikalarını etkilediği gibi işletmelerin hisse senedi fiyatlarını ve dolayısıyla piyasa değerliliklerini de etkilemektedir.
Araştırmada, işletmelerin kar payı dağıtımını Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi açısından inceleyerek, vergi uygulamalarının işletmelerin kar dağıtım politikalarına ve buna bağlı olarak firma değerliliğine etkileri teorik bir çerçevede incelenmiştir.
Kâr Dağıtım Politikası, Vergi Uygulamaları, Firma Değerliliği.

Tam Metin: PDF