SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YAKLAŞIMI

Ediz ATMACA, Serpil EROL

Özet


Bu çalışmada, otomatik parti üretim sistemi olan, Esnek Üretim Sistemleri için genel bir literatür araştırması yapılmıştır. Literatürde yeralan çalışmalar, çeşitli faktörlere göre gruplandırılmıştır. Bu çalışmalar içinde çok amaçlı karar vermeyaklaşımı ile ilgili olanlar incelenmiştir.
Esnek Üretim Sistemleri, ÇokAmaçlıKarar Verme Yaklaşımı.

Tam Metin: PDF