SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

YENİ BİR MÜDAHALE ŞEKLİ "İNSANİ MÜDAHALE"

Hasan DURAN

Özet


Günümüzde, devletlerin temel aktör olduğu uluslararası sistemde, bir devletler dünyasında yaşamaktayız. Uluslararası hukuk açısından insani müdahalelerin önünde önemli engeller vardır. Uluslararası sitemdeki değişiklikler, uluslararası düzeni zorunlu kılan temel ilkeleri yeniden değerlendirme fikrinin doğmasına neden olmaktadır.
Devlet egemenliğinin önceliği ilkesi ve bu ilkeye meydan okuyan diğer değerler arasındaki gerilim, günümüz Uluslararası Hukuku'nun en önemli tartışmalı konularından birisidir.
Birleşmiş Milletler - Müdahale - insani Müdahale United.

Tam Metin: PDF