SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE DIŞ BORÇ ÇIKMAZI

Mehmet KARA

Özet


Bu çalışmada, Türkiye'nin 1980 sonrasındaki dış borç kaynaklı ekonomi büyüme stratejisinin etkinliği incelenmiştir. Hiç kuşkusuz, dış borçlanma yoluyla elde edilen kaynakların hedeflenen ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi, bunların, sermaye/hasla katsayısı düşük, döviz getirisi yüksek, üretken alanlarda kullanılması ile mümkün olacaktır.
Nitekim, Gelişme Yolundaki Ülkelere yönelik yapılan ampirik ve teorik çalışmalar da aynı sonucu göstermektedir.
Ancak ne var ki, Türkiye'de borçlanma yoluyla aldığı dış kaynaklar, daha çok hammadde ve tüketim malları ithalatında, getirisi dolaylı ve düşük olan altyapı yatırımlarında ve herşeyden de önemlisi refinansman amaçlı kullanıldığı görülmektedir.
Dış Borç Teorisi, Ekonomik Büyüme, Türkiye, Dış Borç Çıkmazı.

Tam Metin: PDF