SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

GÖLLER BÖLGESİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL

Özet


KOBİ'lerin Göller Bölgesi ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Özellikle hammadde ve ulaşım açısından gelişmiş olan bölge, KOBİ'ler açısından cazip durumdadır. Ancak bölgede faaliyet gösteren KOBİ'lerin en büyük sorunu yetersiz finansman yapılarıdır. Bunun nedeni de dış kredi faizlerinin yüksek olmasının yanı sıra, KOBİ'lerin modern finansal teknikleri kullanmamalarıdır.
Göller Bölgesi, KOBİ, Finansal Sorunlar.

Tam Metin: PDF