SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

ÖRGÜTLERİN AİLE YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE AİLE DOSTU ÖRGÜT YAPILARI

İlker H. ÇARIKÇI

Özet


Çalışanların özel hayatlarının ve doğal olarak ailelerinin işleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede; örgütlerin çalışanlarını ailelerinden ayrı düşünmeleri çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle özel hayata ve aileye saygılı bir örgütsel yapının oluşturulmasının hem birey, hem aile ve hem de örgüt açısından çok olumlu sonuçları bulunmaktadır.

Tam Metin: PDF