SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNE AİT BİR UYGULAMA

Mehmet ERYAVUZ, Cevriye GENCER

Özet


Araç Rotalama Problemi (ARP), merkezi bir depodan coğrafi olarak dağılmış çeşitli talep noktalarına dağıtım veya toplama rotalarının, araç filosunun kat ettiği toplam mesafeyi minimize edilecek şekilde bulunmasıdır. Çalışmada, ARP çözüm yöntemleri kullanılarak, Balıkesir Ordudonatım Okulu personel servis araçlarının toplam güzergah mesafesi minimize edilmeye çalışılmıştır. Problem çözümünde, sezgisel çözüm metotlarından tasarruf (savings) ve rassal tasarruf (randomized savings) algoritmaları ve VRP 328 yazılımı kullanılmıştır. Bulunan çözümler tur geliştirme algoritmalarıyla (2-opt ve Or-opt) daha iyi hale getirilmeye çalışılmış; elde edilen sonuçlar kendi aralarında ve mevcut durum ile karşılaştırılmıştır.
Araç Rotalama Problemi, Sezgisel Algoritmalar, Tasarruflar Algoritması.

Tam Metin: PDF