SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

HEKİMLERİN AHLAKİ DEĞERLERİ İLE MESLEK ETİĞİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

Aslı YÜRÜTÜCÜ, Hüseyin GÜRBÜZ

Özet


Başta yaşadığımız dünya olmak üzere, daha küçük birimlere indiğimizde; hangi örgüt içindeysek, hangi meslek grubundaysak ve hangi statüdeysek bizim için önemli olan neden orada olduğumuz bilincine varmak, bize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve mesleğimizin, örgütümüzün gerektirdiği etik ve ahlaki değerlere uygunyaşamamızdır.
Araştırmanın amacı, örnekleme yoluyla; ankete katılan hekimlerin ahlaki değerlere ve geleneklere nasıl baktığını ve hekimlerin profesyonel davranışlarının olumlu ve olumsuz etkilerini saptamaktır.
Etik, Mesleketiği, İstatistiksel Analiz.

Tam Metin: PDF