SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

KİTAP İNCELEMESİ: GELECEĞİ GÖRMEK PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ GÜCÜ

Ayşe ŞAHİN

Özet


Robert Duboff&Jim Spaeth, pazarlama araştırması ve reklam sektöründe pek çok alanda çalışmaları olan, pazarlama araştırmasının geleceğe yön veren bakış açısını inceleyen Amerikalı iki yazar. Yazarlar, pazarlama araştırması kavramının geleneksel, geçmişi açıklayan arka ayna rolünden sıyrılıp, geleceğe ışık tutabilmesi için bu kitapta aşağıdaki konular üzerindeyeni bakış açıları getirmeye çalışmışlardır.
Kitabın ilk bölümünde; şirketlerin stratejik öngörü ile neden ilgilenmeleri gerektiğinin mantığı ve stratejik öngörü kavramının pazarlama araştırması için önemi incelenmektedir.
Bir sonraki bölümde, geleceğin araştırma araçlarını şekillendirecek olan, temel araştırma metodolojileri ayrıntılarıyla tanımlanmaktadır.
Üçüncü bölümde, şirketlerinfticari süreçler ve beceriler aracılığıyla) stratejik öngörüyü nasıl uygulayabilecekleri anlatılmaktadır.
Kitabın devam eden bölümlerinde, gelecekte, müşteri bağımlılığının, dağıtım kanallarının, rekabetin, çalışan bağımlılığının nasıl olacağı ve bu konuların bugünden stratejik öngörü kullanılarak nasıl araştırılabileceği sorularına cevaplar aranmaktadır.
Robert Duboff&Jim Spaeth, Geleceği Görmek-Pazarlama Araştırmasının Gücü, Çev. Haluk Değirmenci, MediaCat Kitapları, Ankara, 2000, 325 s.

Tam Metin: PDF