SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

GÜNEY AKDENİZ BÖLGESİ ULKELERFNDE KALKINMA VE KALKINMA SORUNLARI

Çev. Seyhun DOĞAN

Özet


Bu çalışmada, "Güney Akdeniz Bölgesi" coğrafik anlamda değil, politik anlamda kullanılmaktadır. Akdeniz Bölgesi politikaları kapsamında Avrupa Birliği ile ilişki içerisinde olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun on iki ülkesi ve bölgeleri; Fas, Cezayir, Tunus (Mağrip ülkeleri); Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye (Maşrık ülkeleri); Malta, Kıbrıs, Türkiye (Kuzey Akdeniz ülkelerindir1. Bu ülkelerin ekonomik kalkınmasına ilişkin güncel gelişmeyi ve perspektifi dikkate alan ifadelerdeki güçlüklerin kaynağı, yalnızca eksik ve tutarsız veriler değildir. İlk olarak, bu ülkelerin yapısal özellikleri çok farklıdır; ikinci olarak, çoğu kez önemli ekonomik göstergeler, aynı ülke için kısa vadeli tahminleri belirsiz kılan yıllık büyük dalgalanmalar göstermektedir. Yine de ülkeler arasındaki farklılıklara değinmeden önce, orta vadeli bir süreç için geçerli olacak bazı açıklamalar yapılabilir.
Volker NIENHAUS, "Entwicklung und Entwicklungsprobleme in Laendern des südlichen Mittelmeerraums", Aus Politik und Zeitgeschichte, B 17/99, 23 April 1999, s.20-28'den tercüme edilmiştir.

Tam Metin: PDF