SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

KIBRIS CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SORUNU

M. Sami DENKER

Özet


Uzun yıllar Osmanlı Devletinin egemenliği altında bulunan Kıbrıs adası, İngiltere'ye üs kurması amacıyla bırakılmış, I. Dünya Savaşı sırasında iki devletin karşıt cephelerde yer alması nedeniyle İngiltere adaya el koymuştur. Lozan Anlaşmasıyla bu fiili el koyma hukukileştirilmiştir. II. Dünya savaşı sonrası dekolonizasyon hareketleri sonucunda 1959-1960 yıllarında, Türkiye, İngiltere, Yunanistan arasında yapılan görüşmeler neticesinde Kıbrıs Cumhuriyeti oluşmuştur. İki toplumlu yapı, Yunanistan'ın megali idea'sı nedeniyle sürekli Anayasa ihlali ile neticelenmiş, 1974yılında Türkiye garantörlük yetkisini kullanmak suretiyle müdahalede bulunmuştur. Bu tarihten itibaren uyuşmazlık had safhaya çıkmıştır. AB'ne beşinci genişleme dalgasında Kıbrıs Cumhuriyeti bir bütün olarak mı alınacak yoksa sadece Güney Kıbrıs mı alınacak? Bu tartışmalar beraberinde birçok çözümsüz noktayı getirmektedir.

Tam Metin: PDF