SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

USINGPERFORMANCE INDICATORS INPUBLIC ADMINISTRATION: LESSONS FROM THE BRITISH EXPERIENCE

Hamza ATEŞ

Özet


Bir örgütün veya kişinin performansını ölçmek özel sektör kadar kamu örgütleri için de önemlidir. Bu nedenle, performans yönetimi ve özellikle performans kriterlerinin kamu sektöründe kullanımı birçok ülkede giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu çalışmada İngiliz kamu yönetiminde performans yönetimi insiyatifleri ve performans kriterlerinin kullanımı örnek olay olarak alınmakta; hem örgütsel hem de personel bazında performans kriterlerinin kullanımından doğan fayda ve sakıncalar incelenmektedir.
"...that the notion of performance - often bereft of normative standards, invariably full of ambiguity - is, in theory and practice, both contestable and complex."1
"A measure is a direct quantification of output or of some aspect of performance. An indicator is a statistic which gives some information about output orperformance."2
public administration, performance management, performance indicators, United Kingdom.

Tam Metin: PDF