SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

GÜLBİRLİK ORTAKLARININ KOOPERATİF ORTAK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN ANALİZİ

Adnan ERTAN, Ahmet TURAN

Özet


Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'nin dünya gül yağı üretiminde %30-40 pay aldığı, GÜLBİRLİK'in her yıl Türkiye gül çiçeği üretiminim %30-35 lik bölümünü aldığı tespit edilmiştir. Gül dikim alanlarımızın 1999 yılında 2747 ha'a kadar gerilediği, gül yağı üretiminde 12 adet fabrikanın bulunduğu tespit edilmiştir. GÜLBİRLİK'in 7392 adet kooperatif ortağı üreticisinin olduğu ancak 4649'unun fiili olarak aktif ortak olduğu belirlenmiştir.
Ortak kooperatif ilişkilerinde ortakların gül çiçeğinin %42,47 sini kooperatife teslim ettiği, kooperatifin üretim girdisi, tüketim maddesi vermediği ve risturn dağıtmadığı, ortakların % 92,31'inin kooperatif hesapları ile ilgilenmediği, gelir seviyesinde yükselme oldu diyenlerin oranının yüksek olduğu, kooperatifin özel sektörden %>7,45 oranında daha yüksek fiyat verdiği, ortak işletme ekonomisine 29.148.443 TL'lik fazla gelir sağladığı belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF