SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE MÜDAHALE

Hasan DURAN

Özet


Egemen devletler, yarım yüzyıldan daha önce savaşı tecrübe ederek barışa ulaştılar ve Birleşmiş Milletleri kurdular. Savaşın şiddetini bildikleri için, ortak çıkar dışında silahlı müdahalede bulunulmaması ilkesi kabul ettiler. Müdahale, devlet egemenliği temel ilkesinin çiğnenmesi anlamına geldiği için, yasa dışı olarak kabul edilmektedir. BM'nin başlıca amacı; uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla barışın devamını sağlamak için ortak önlemler almaktır.

Tam Metin: PDF