SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

L'ARMEE : LA CLE DE VOÛTE DE LA REPUBLIQUE TURQUE

Ramazan İZOL

Özet


Tarih boyunca çok önemli sorumluluklar yüklenen ve ülkenin modernleşmesinde öncü rol oynayan Türk Ordu'sunun, siyasi sistem içinde ön plana çıkması demokratikleşmekte olan Türkiye Cumhuriyeti için birçok sakınca taşımaktadır. Cumhuriyetçi Türkiye'nin kurulmasından başlayıp, laik politik ve sosyal kurumsallaşmanın temellenmesinde önemli görevler üstlenen Türk Ordusunun, sistem içindeki kesintisiz yükselişi günümüz dünyasında Türkiye'yi zor durumda bırakmaktadır. Bu yüzden, çalışmamızda Türkiye'nin en temel problemlerinden biri olan Ordu'nun sistem içinde önemli rol oynaması ve sivil güce karşı avantajlı bir konumda olması problemi ele alınmıştır. Yani, Türk Ordusunun sistem içinde ön plana çıkmasında tek belirleyici etmen, kendine özgü örgütsel ve ideolojik karakterlerinin olması mı sorusu irdelenmeye çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF