SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI (1950 - 2000)

Sara ONUR

Özet


Bu makalenin amacı, Türkiye (1950- 2000) için, uyarlanmış beklentilere dayanan fırsatçı politik konjonktür dalgalanmaları modelinin
kanıtını test etmektir. Alesina, Cohen ve Roubini (1992)' den alınan orjinal model, aşağıdaki varsayımları temel almaktadır: Beklentiler, uyarlanmıştır. Politikacılar fırsatçıdır. Seçmenler geçmişe bakarak oy vermektedirler. Bu deneysel araştırma, seçimlerin ekonomi ve devlet bütçesi üzerindeki etkisini ele almaktadır ve Türkiye' de, uyarlanmış beklentilere dayanan politik konjonktürel dalgalanmaların bazı kanıtlarını bulmaktadır. (1950- 2000 yılı arasında)

Tam Metin: PDF