SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

TEK AŞAMALI HAZIRLIK ZAMANLI PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ

Bahar ÖZYÖRÜK, Serpil EROL

Özet


Bu makalede çok ürünlü tek aşamalı bir üretim sisteminde üretilecek parti büyüklüklerinin belirlenmesi için bir hedef programlama modeli kullanılmıştır. Hedef programlama modeli literatürden alınan hazırlık zamanlarını da içeren örnek bir problem üzerinde denenmiştir. Modelin çözümü sonucunda her ürün için üretilecek parti büyüklüğü bulunmuş, hangi dönemde üretim yapılacağı belirlenmiştir Bunların yanı sıra, amaçlar için verilen öncelik sırası değiştirilerek, alternatif öncelik sıraları oluşturulmuştur. Bu öncelikler için problem tek tek çözülerek uygulanabilir alternatif çözümler elde edilmiştir. Alternatif çözümlerin toplu olarak incelenmesiyle bunların arasından, işletme yönetimi açısından kabul görecek, uygulanabilir en iyi üretimplanı belirlenmiştir.
Parti büyüklüğü, Hedef programlama.

Tam Metin: PDF