SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE ETKİ ALANLARI

Mehmet AKTEL

Özet


Küreselleşme: Siyasi düzlemde liberal demokrasi, ekonomik düzlemde serbest piyasa ekonomisi ve kültürel düzlemde farklılıkları ortaya çıkaran evrensel boyut kazanmış bir kavramdır.
Bu çalışmada süreci övmek ve yermekten ziyade sürecin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda oluşturduğu değişimler, ana hatlarıyla belirtilmeye çalışılmıştır.
Küreselleşme, globalization, ulus devlet, teknoloji, sermayenin serbetleşmesi, çok uluslu şirketler, uluslararası örgütler, refah devleti.

Tam Metin: PDF