SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BAZI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Emin BAYSAL, Bilal TOKLU

Özet


Bu makalede, Konya'daki bazı orta öğretim kurumlarının performansları veri zarflama analizi (VZA) tekniği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Konya ilinde 11 lise ele alınarak etkinlik ölçümleri yapılmıştır. Okullar belirlendikten sonra etkinlik ölçümünü en iyi yansıtabilecek değişkenler seçilmiş ve ilgili veriler derlenmiştir. Daha sonra hem girdiye yönelik hem de çıktıya yönelik VZA modelleri kurularak bu modellerin çözümleri LINDO programında yapılmıştır. Sonuçlar, ilgili değişken değerleri ışığında mevcut durum ve olması gereken (hedeflenen) durum şeklinde karşılaştırılmıştır.
Veri zarflama analizi, eğitim, performans ölçümü

Tam Metin: PDF