SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

ALTHUSSER'DE İDEOLOJİ KAVRAMI

Süleyman GÜNGÖR

Özet


Louis Althusser 'e göre, ideoloji maddi ve sınıfsal nitelikte, toplumsal ve siyasal roller üstlenmiş zihinsel bir tasarımdır. Temel işlevi, mevcut toplumsalformasyonu sürdürmektir.
Althusser 'in düşüncesindeki ideoloji kavramını anlaşılır bir şekilde sunmaya yönelik bu makalede, düşünürün yorumcularına değil doğrudan kendi yazdıklarına başvurularak ilerlenmiştir. Althusser, i960'lı yılların önemli bir Marx yorumcusu ve Fransız Komünist Partisi'nin problemli bir üyesidir. Bu nitelikleri ile birlikte, ideoloji kavramına Marx 'tan farklı ama marksist bir bakışı ortaya koyar.

Tam Metin: PDF