SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: 1999 YILINDA TÜRKİYE'DE MEYDANA ÇELEN DEPREMLER VE ETKİLERİ

İsmail AKTÜRK, Mesut ALBENİ

Özet


17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri Türkiye'nin geçmişte yaşadığı depremlere kıyasla en fazla etki alanına sahip olan bir depremdir. Deprem bölgesinin Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerine sahip olması ve bölgenin Türkiye 'nin en gelişmiş bölgesi olması depremin ekonomik etkisini mikro ölçekle yani bölge ile sınırlandırmamış, makro-ekonomik
sonuçlar doğurmuştur. Çalışmada doğal afetlerin ekonomik performansı nasıl etkilediği, 1999 Marmara depremi örneği yardımı ile, deprem öncesi ve sonrası ekonomik göstergeler itibariyle değerlendirilmiştir. Daha sonra deprem maliyetleri ortaya konulmuş, doğal afetlerin maliyetleri yanında ekonomik fırsatlar da içerebileceği dikkate alınarak 1999 Marmara Depremi sonrası 2000 yılı ekonomik gelişmeleri bağlamında değerlendirilmiş ve deprem maliyetlerinin minimizasyonuna dönük önerilerde bulunulmuştur.
1999 Marmara Depremi, Ekonomik Performans, Türkiye Ekonomisi.

Tam Metin: PDF