SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE

Enver BOZKURT, Süleyman DOST

Özet


İfade özgürlüğü demokratik toplumlarda olmazsa olmaz şartlardandır. Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu hak koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu düzenlemelerden birisidir. 10. madde hükmü ile getirilen düzenlemenin uygulamada geliştirilmesi mahkeme kararları ile ortaya çıkmaktadır. İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uygulamada en çok önüne çıkan konulardan birisidir. Bu kararlarda çok önemli ilkeler geliştirilmektedir. Türkiye'ye hakkında da verilen kararlar ile bı kısım ilkeler ortaya çıkmıştır.

Tam Metin: PDF