SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE STRATEJİK SEKTÖREL EĞİTİM ORGANİZASYONLARI MODELİ

Hasan İBİCİOĞLU

Özet


Rekabet koşullarının sürekli değişmesi işletme çalışanlarının eğitimlerinin önemini arttırmıştır. Ancak, maliyeti yüksek olmasından dolayı birçok işletme (özellikle KOBl'ler) çalışanlarının ve / veya çalışan adaylarının eğitmede sorunlar yaşamaktadır. Bu durumda işletmelerin çalışanlarını eğitmede Stratejik Sektörel Eğitim Organizasyonları (SSEO)bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada SSEO'lar değişik boyutlarıyla incelenmiştir.
Eğitim, geliştirme, stratejik sektörel eğilim organizasyonları

Tam Metin: PDF