SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

YÜKSEK ÖCRETİM'DE ÖĞRENCİ DOYUMU: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE VE CÖRCÜL BİR

Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ, Ceyhan ALDEMİR

Özet


Bu çalışma, bir grup üniversite öğrencisinin öğrenim görmekte oldukları okuldan duydukları doyum derecesini ve bu durumu yarattığı varsayılan faktörlerin rolünü ortaya çıkarma}'! amaçlamaktır. Bu doğrultuda DEU, İngilizce işletme Fakültesi öğrencileri arasında yapılan araştırmaya göre doyumla istatistiksel olarak önemli düzeyde ilişkili değişkenler, cinsiyet, yaş ve önceden bilgilenmek, bölüm eğitim kalitesi, öğretim üyesi performansı, ders içi ve dışı iletişim, ders kitapları, olarak sıralanabilir.

Tam Metin: PDF