SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNDE ORTAYA ÇIKAN YÖNELİM VE TEPKİLER

Mevlüt KARABIÇAK

Özet


Gelişmekte olan ülkelerin son elli yıldır büyük bir kalkınma çabası içinde olduğu gözlenmektedir. Başlangıçta bu ülkelerin çoğu kalkınmanın itici gücünü sanayileşme olarak görmekte ve bunun gerçek/eşmesini ithal ikameci sanayileşme stratejilerinde aramaktaydı. Yerli sanayiyi koruyucu bu politikalar bir çok ülkenin ekonomik hayatını uzunca bir süre büyük ölçüde etkilemiştir. Günümüzde ise gelişmenin ve rekabetin niteliği değişmiştir. Sanayileşmenin ülke ekonomisindeki yerini bilgi ve nitelikli işgücüne dayalı modern teknolojiler almıştır. Bilginin toplumların hayatında bu kadar öne çıkması, internet sayesinde fınanssal piyasalar ve e-ticaretteki akıl almaz gelişme, geleneksel tüm sistemleri neredeyse saf dışı bırakmıştır. Bu süreçte kalkınmayı amaçlayan ve bu konuda önemli yol kat etmiş gelişmekte olan ülkeler, bugünkü gelinen küresel boyutta kendilerini daha da çetin sınavların beklediğini, birçok negatif sorunun aşılması gerektiğini görmektedirler. Küreselleşmeye tepkiler farklı farklıdır. Makalede farklıklar tarihsel süreçte incelenerek konuya açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF