SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

SERBEST BÖLGE UYGULAMALARININ DIŞ TİCARETE ve YABANCI SERMAYEYE KATKILARI

Naci KARADUMAN, Zafer YILDIZ

Özet


Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı'nın uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayılan, yapılan faaliyetler için daha geniş muafiyet ve teşviklerin tanındığı, ülkenin diğer kısımlarından fiziki olarak ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır.
Uzun yıllar ithal-ikameci sanayileşme politikaları izleyen Türkiye, dış ticarette karşılaştığı sorunlar sebebiyle I9S0'den sonra ihracata dayalı sanayileşme politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu politikakalar
çerçevesinde 6.6./9S5 tarihinde 32IH sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu" kabul edilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden 2002 yılı Haziran ayma kadar 26 serbest bölge faaliyete geçmiştir.
Serbest bölgeler kuruldukları ülkeye ve bölgeye ekonomik yönden büyük katkı sağlamaktadır. En büyük katkı ise, dış ticaret hacmi ve yabancı sermaye girişi yönünde beklenmektedir.

Tam Metin: PDF