SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

11 EYLÜL: POST-MODERN SAVAŞIN MİLADI YA DA DIŞ POLİTİKA MÜCADELELERİNİN GÖRÜNMEYEN BOYUTU

Haluk ÖZDEMİR

Özet


11 Eylül'de New York'laki ikiz kulelere ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların sıradan terörist saldırılar olmadığı varsayımı bizi, bu eylemlerin uluslararası ilişkilerin geleceği açısından bazı ipuçları taşıdığı sonucuna götürür. Makale, "asimetrik savaş" kavramını da kullanarak, bu saldırıların uluslararası ilişkilerin geleceği konusunda gündeme getirdiği olasılıklara ışık tutmaya çalışmaktadır. Asimetrik stratejiler konusundaki tartışmalardan önce uluslararası ilişkilerin geleneksel açıklamalarından realist ve idealist okulların varsayımları kısaca değerlendirilmekte ve daha sonra küreselleşme sürecinin devlet merkezli sistemde yarattığı değişimler irdelenmektedir. Küreselleşmenin değişime zorladığı ilişkiler ve güvenlik kavramları çerçevesinde terörizmin devletler arasında gelecekte sıklıkla başvurulan asimetrik bir savaş stratejisi olma olasılığı üzerinde durulmakta, ABD'nin uluslararası terörizme karşı açmış olduğu savaştaki başarı şansı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, 11 Eylül sonrası dünya politikasını anlamak için yeni perspektiflere gereksinim duyulduğu belirtilmektedir.

Tam Metin: PDF