SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

VARDİYALI VE VARDİYASIZ ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ AYIRT EDİCİ DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ

İhsan YÜKSEL

Özet


Bu çalışmada sağlık sektöründe vardiyalı ve vardiyasız istihdam edilen hemşirelerin çalışma koşullarının düzeltilmesine ışık tutmak amacıyla; vardiyalı ve vardiyasız çalışan hemşirelerin iş güçlüğü ortalamaları arasındaki farklılık, bu farklılığa neden olan değişkenler ve ayırt edici değişkenlere bağlı olarak vardiyalı ve vardiyasız çalışan hemşireler öngörülmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın sonucuna göre; vardiyalı çalışan hemşirelerin iş güçlüğü ortalamasının vardiyasız çalışan hemşirelerin iş güçlüğü ortalamasından yüksek olduğu (P

Tam Metin: PDF