SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

W.S. JEVONS AS THE FOUNDER OF MODERN ECONOMICS

Levent AYTEMİZ

Özet


XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ekonomik teorilerin ilgi odağı, makroekonomik (büyüme ve gelir dağılımı) sorunlarının tartışmasından mikroekonomik (firma ve tüketici teorileri) problemlerin tanımlanmasına doğru kaymıştır. Bu yeni yaklaşımın kökenleri Fransız ekonomist ve mühendislerine uzanmasına rağmen, aslında bu neoklasik teoriler İngiliz, Alman ve Fransız araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve bu çalışmalar literatürde aynı zaman diliminde görülmeye başlanmıştır. İktisadi düşünceler tarihindeki bu gelişimin en güzel örneğini birbirinden bağımsız çalışan Jevons, Merger ve Walras 'm çalışmaları sergilemektedir. Bu üçlü iktisadi düşünceler tarihinde Marjinal Fayda Hareketinin kurucuları olarak anılır ve inançları, düşünceleri ve kullandıkları teknikleri açısından da benzer olarak aynı grupta değerlendirilmişlerdir. Bazı iktisadi düşünce
tarihçileri ise, bu üçlünün aynı doğrultuda karşılaştırılamctyacağını, çünkü önemli farklılıklar teşkil ettikleini öne sürmüşlerdir. Bu tartışma çerçevesinde, WiUiam Stanley Jevons'ın m ikr o ekonomiye katkıları ve ekonomik analizde ki matematiksel etkileri, bu çalışma ile ortaya konulmuştur.

Tam Metin: PDF