SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMİNE ÖZGÜ FİNANSMAN SORUNLARI VE ALTERNATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ - GÖLLER BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -

İlker H. ÇARIKÇI, İsmet TİTİZ, A. Hüsrev EROĞLU

Özet


Bu çalışmada KOBI'lerin kriz dönemlerinde karşılaştıkları finansman sorunları ile bu sorunların çözümünde kullandıkları pazarlama stratejileri üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Göller Bölgesinde faaliyet gösteren 118 üretim işletmenin Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra yaşadıkları finansman sorunları ve bu sorunların aşılmasında kullandıkları pazarlama stratejileri belirlenmiştir. Buna göre işletmeler kriz bu dönemlerinde en fazla satış ve alacak tahsilatı sorunları yaşamışlardır. Bu ve benzeri finansman sorunlarının aşılmasında ise kısa dönemde bireysel satış çabalarını artırmışlar; uzun dönemde ise dış ticarete yönelik yapılanmalarının içinde yer almayı düşünmektedirler.

Tam Metin: PDF