SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Muzaffer DEMİRBAŞ, Musa TÜRKOĞLU

Özet


Bu çalışmada, özelleştirme kavramının tanımı verilmeye çalışılmış, daha sonra özelleştirmenin belli başlı amaç ve gerekçeleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca özelleştirme yöntemleri hakkında bilgi verildikten sonra Türkiye'de özelleştirmeye yönelik yapılan yasal düzenlemeler; ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1984 yılından günümüze kadar incelenmiştir. Türkiye'de özelleştirmeye yönelik çalışmalar ve özelleştirme uygulamalarının açıklandığı kısımda ise; Morgan Guaranty Trust Company of New York Firmasınca hazırlanan özelleştirme Master Plan'ındaki "öncelik"ler üzerinde durulmuş ve ilk özelleştirme uygulamasının yapıldığı 1985 yılından bu çalışmanın yayına hazırlandığı Mart 2002 tarihine kadar yapılan özelleştirmeler hakkında genel bir bilgi verilerek, hazırlatılan Master Plan'a ne kadar bağlı kalındığınınyorumu okuyucuya bırakılmıştır.
Özelleştirme, özelleştirmenin amaç ve gerekçeleri, özelleştirme yöntemleri, özelleştirme çalışmaları, özelleştirme uygulamaları.

Tam Metin: PDF