SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

TRANSAKSİYONEL ANALİZİN ETKİLİ TAKIM OLUŞTURMADA KULLANILMASI

Murat KAYALAR

Özet


Transaksiyonel Analiz (TA)ya da İşlemsel Çözümlemeyaklaşımı, psikolojinin iletişim, gelişim, kişilik alanlarıyla ilgili bilgileri içerir. TA kuramı, insanı olumlu olarak ele alan insancıl bir yaklaşımdır.
İşletmelerde de TA bir çok yönüyle yeni yeni kullanılmaya başlamıştır. Özellikle yönetim psikolojisinde gittikçe artan bir oranda kullanılmaktadır.
Takım çalışması ve etkili takım oluşturma da yönetim psikolojisi ile çok yakından ilgilidir. Etkili takım oluşturmak veya takımların etkili bir hale getirilmesini sağlamak için TA 'nın kullandığı bazı analizler bu konuda ipuçları vermektedir. Bu çalışmada, işletme bilimi için yeni bir konu olan TA incelenecek ve TA 'nın kullandığı bazı analizler ışığında etkili takım oluşturma konusu irdelenecektir.

Tam Metin: PDF