SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ'LER) İN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ VE BÖLGESEL KALKINMADA KOBİ TEMELLİ STRATEJİLER

Musa TÜRKOĞLU

Özet


Bu çalışmada Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin (KOBİ) son yıllarda artan önemi, bu tür işletmelerin özellikleri, büyük işletmelere göre avantajları ve dezavantajları ele alındıktan sonra, bölgesel kalkınmada KOBİ'lerden yararlanmanın avantajları ortaya konulmaya çalışılmıştır. KOBİ'lerin ölçeklerinden kaynaklanan birtakım sorunlarının kendi aralarında oluşturacakları işbirlikleri yoluyla giderilebileceği ve büyük işletmelerin sahip oldukları göreceli rekabet üstünlüklerine karşın küçük işletmelerinde kazançlar sağlayabileceği konusu, KOBİ temelli bölgesel kalkınma stratejileri olarak ele alınmıştır.

Tam Metin: PDF