SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

OSMANLI TARİHİNDE VERGİ İSYANLARI -I-

Coşkun Can AKTAN, Dilek DİLEYİCİ, Özgür SARAÇ

Özet


Vergi devletin herkesten aldığı ödeme gücüne göre "zorunlu" bir gelir kaynağıdır Devletlerin varolduğu dönemlerden itibaren süregelen vergi olgusu zaman zaman büyük tepkilere yol açmış ve devletlerin tarihlerinde isyanların ana sebeplerinden birisi olagelmiştir Vergi isyanları iktidarların yetkilerini sınırlandıran ve hükümdarları tahtından eden birer sosyal olay olarak tarihteki yerini almıştır.

Tam Metin: PDF