SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

THE USE OF MARKETINC INFORMATION SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM SİZE HEALTH CARE ORCANIZATIONS

Mustafa TANYERİ, Figen A. YEŞİLADA, Tahir YEŞİLADA

Özet


Ulusal ve uluslararası pazarlarda egemen olan rekabetçi koşullarla başedebilme dürtüsünün bir sonucu olarak örgütlerin hem yapılarında, hem de işlemlerinde yaşamaları gerek/i olan değişim düzeyi belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır, işletmelerin, güçlü yanlarını ön plana çıkararak bir değer zinciri yaratmak sureti ile pazarda başarılı olmaya çalıştıkları düşünüldüğünde, bu amaç doğrultusundaki değişim süreçlerinde benimsedik/eri stratejilerin anahtar rol oynadığı söylenebilir.
Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının rekabet koşulları altında başarı sağlayabilmek için pazardaki veri ve bilgiyi toplama, işleme, analiz etme yetenekleri ile buna bağlı olarak strateji geliştirme düzeyleri değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Tam Metin: PDF