SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

INTERNET TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARET VE ARACI PAZARLAR

Hasan Kürşat GÜLEŞ, Adem ÖĞÜT, Hasan BÜLBÜL

Özet


Internet teknolojisindeki güncel ilerlemeler, işletmeler arası e-ticarette kullanılan mevcut teknolojileri tartışmaya açmıştır. Internet, sınır tanımayan erişim kapasitesi ve görece düşük maliyetli yapısı nedeniyle, 1970'lerden bu yana kullanılan örgütler arası sistemlerin yerini almaya başlamıştır. İş ortaklarıyla yapılan doğrudan bağlantılar ya da aracı pazarlara katılım sayesinde işletmeler, internetin dünya çapındaki erişiminden, işlem hızından, düşük maliyetinden, tedarik ve dağıtım zincirinde sağlanan saydamlıktan önemli kazanımlar elde etmektedir. Bu çalışmanın içeriğini, Internet teknolojisi ile birlikte işletmeler arası e-ticarette yaşanan dönüşümlerin incelenmesi oluşturmaktadır.
Elektronik Ticaret, Internet Teknolojisi, Örgütlerarası Sistemler, Elektronik Veri Değişimi, Aracı Pazarlar.

Tam Metin: PDF