SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

VERİMLİLİK ÜCRET İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Hüseyin AKYILDIZ, Mevlüt KARABIÇAK

Özet


Verimlilik-ücret ilişkisi beşeri sermaye stoku ve fizyolojik yüklenme kriterleri açısından analiz edilmiştir Emeğin üretime katkısı bağlamında, işin gerektirdiği beşeri sermaye stoku ve fizyolojik yüklenme düzeyi,
dolayısıyla verimlilik ile ücret arasında pozitif bir ilişki mevcuttur Ancak iş sistemi ve işletme sürecinde beşeri sermaye stoku ve fizyolojik yüklenme düzeyinde her hangi bir azalışla birlikte iş tekniği ve organizasyonel
değişiklik gibi nedenlerle verimlik artmış olabilir. Bu durumda beşeri sermaye stoku ve fizyolojik yüklenme düzeyindeki azalışa paralel olarak ücretin de düşmesi nedeniyle, emeğin verimliliği ile ücret arasında pozitif bir
ilişki, buna karşın iş sistemi ve işletme verimliliği ile ücret arasında ise negatif bir ilişki kurulabilir. Makro düzeyde uzun dönemde bir taraftan beşeri sermaye stoku getirişinin düşmesi diğer taraftan genel ekonomide
verimlilik artışı nedeniyle verimlilik- ücret ilişkisinde negatif ve pozitif iki güç etkimektedir.

Tam Metin: PDF