SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

HEMŞİRE GÖREVLENDİRME VE ÇİZELGELEME SORUNUNA BİR MODEL ÖNERİSİ

İbrahim GÜNGÖR

Özet


Bu çalışmada; & gün 24 saat açık olan, günlük mesailerin 08.00-16.00 ve 16.00-08.00 saatleri arasında yapıldığı, tüm hemşirelerin kadrolu olduğu ve haftada 40 saat çalıştığı hastanelerdeki hemşire görevlen-dirme ve çizelgeleme sorunu ele alınmakta ve birden çok amaç içeren bu sorunun çözümü için bir tamsayılı doğrusal model önerilmektedir. Önerilen model iki aşamalıdır. Birinci aşamasında hemşirelik hizmetlerini yerine getirmesi için görevlendirilmesi gereken minimum hemşire sayısı ve bunların içinde en fazla kaç tanesinin öğrenci hemşire olabileceği belirlenir. İkinci aşamasında ise birinci aşamada görevlen-dirilen hemşirelerin 2 haftalık bir dönem için çalışma günleri, çalışma saatleri ve tatil günleri belirlenerek bir çalışma çizelgesi hazırlanır. Bir hastanede yapılan uygulama çalışmasıyla bulunan optimum çalışma çizelgesinin, hastane yönetimi tarafından yapılan çizelgeye göre daha az işgücü maliyeti gerektirdiği, hastane yönetimi ve hemşire isteklerini daha çokyerine getirerek hizmet kalitesini artırdığı görülmüştür.
Görevlendirme, çizelgeleme, hemşire, tam sayılı programlama, işgücü planlaması.

Tam Metin: PDF