SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

ÖĞRENME EĞRİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINDA KULLANILMASI AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Recep GÜNEŞ

Özet


Çok geniş bir tanımla üretim işletmelerinde öğrenme, çalışanların üretim süreçlerini zamanla daha iyi öğrenmelerinden dolayı, üretim maliyetlerinde meydana gelen azalma olarak ifade edilebilir. Bu azalmanın
üretimde öğrenme tamamlanıncaya kadar, her iki kat üretim artışında, son parti üretim maliyeti bir önceki partinin üretim maliyenin ?'i olacağı yönünde literatürde görüş birliği bulunmaktadır. Günümüzde tüketici tercih
ve istekleri, sürekli yeni mamul üretimi veya eski mamullerin yeniden dizayn edilmesi yönünde işletmeleri zorlamaktadır. Bu nedenle, üretim süreçlerinde sürekli yeni öğrenme ortamlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmamızda, üretim işletmelerinde maliyete dayalı işletme kararlarından maliyet tahmini, fiyatlandırma kararları, karlılık ve başabaş analizleri, maliyet standartlarının belirlenmesi, kalite kontrol ve yeniden dizayn problemlerini öğrenme ortamlarında tartışarak, öğrenmenin bu kararlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Tam Metin: PDF