SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA MENKUL SERMAYE İRADI KAVRAMI

Ahmet TEKİN

Özet


Menkul kıymetlerin çok farklı ve tür olarak da fazla olması bu unsurların vergilendirilmesinde tartışmalara yol açmaktadır. Her vergi düzenlemesinde olduğu gibi menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde de tepkilere yol açmakta, bu durum da yasa tasarılarının çok kadük olarak yasalaşmasına neden olmaktadır. Kısa süreler içerisinde yeni düzenlemelerin yapılması gündeme gelmektedir. Vergi sistemlerindeki hızlı değişmelere gerek vergi idareleri gerekse vergi mükellefleri kısa süre içerisinde istenilen ölçüde uyum sağlayamamaktadırlar.

Tam Metin: PDF