SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

POLİTİK YAŞAMDA PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI

Gül (Güdüm) BAYRAKTAROĞLU

Özet


Pazarlamanın evrimi incelendiğinde işletmelerin üretim-yönlü pazarlama yaklaşımından satış ve pazarlama-yönlü yaklaşıma doğru değişen ve gelişen pazarlama uygulamaları içinde olduğu görülmektedir. Pazarlama yaklaşımlarındaki değişim politik pazarlamada da görülmektedir. Politik yaşamda pazarlama çabaları da üretim, satış ve pazarlama-yönlü olarak değişim göstermiş ve her bir yaklaşım çerçevesinde yer alan pazarlama çabaları propaganda, politik iletişim ve politik pazarlama kavramları ile ifade edilmiştir. Bu çalışmada, günümüze dek politik yaşamda kullanılan pazarlama yaklaşımları, geleneksel pazarlamadaki yaklaşımlar açısından incelenmekte ve benzerlikler vurgulanmaktadır

Tam Metin: PDF