SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN SİYASETTE UYGULANABİLİRLİĞİ

Harun DEMİRKAYA

Özet


Toplam Kalite Yönetimi bir yönetim felsefesi olduğu kadar, bir yaşam biçimi olarak da algılanır olmuştur. Sanayide başlayan kalite hareketi hizmetlerde, devlet yönetiminde ve yönetim erkini belirleyen
siyasette yaygınlaştıkça ülke genelinde yaşam kalitesi de artacaktır. Ülkemizde siyasetin giderek yozlaşması ve itibar kaybetmesi demokrasinin önündeki en büyük tehlikedir. Bu tehlikeyi ortadan kaldıracak yeni bir yapılanmaya, topyekün bir değişime ihtiyaç vardır. Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin siyasete uyarlanabilmesi bu değişimin anahtarıdır.
Toplam Kalite Yönetimi, Değişim, Siyaset.

Tam Metin: PDF