SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

OSMANLI MADENİ PARA REJİMİNDE ENFLASYONA YOL AÇMASI BAKIMINDAN TAĞŞİŞLER VE SEBEPLERİ

Hüseyin KALELİ

Özet


Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılmış geniş topraklarının, yönetim ve savunma harcamaları için özellikle savaş dönemleri sırasında büyük mali kaynaklar gerekiyordu. Devlet bu yüzden sık sık iktisadi ve siyasi buhranlarla sarsılıyordu. Osmanlı devlet adamları sıkıntılara karşı mali tedbirler almaya çalışmışlar ve tağşiş politikasına da zaruri olarak başvurmak zorunda kalmışlardı. Sürekli para darlığı çeken devlet en güçlü dönemlerinde bile, parada istikrarlı bir düzen kuramamıştı.

Tam Metin: PDF