SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

EKONOMİK KRİZİN YAŞAMA TARZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Isparta Örneği)

Kamil KAYA

Özet


Ülkemizde, boyut/an henüz tam olarak tespit edilemeyen son yılların en önemli ekonomik krizleri yaşanmaktadır. Bu krizler, bir taraftan toplumun ekonomik durumunda ve buna bağlı olarak çalışma hayatında, diğer taraftan da sonuçları bakımından insanların yaşama tarzlarında önemli değişmelere
neden olmuştur.
Bu araştırmada, Isparta'da uyguladığımız bir anketin ekonomik kriz ile ilgili sorularından elde edilen veriler çerçevesinde. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin, toplumun çalışma hayatında ve özellik/e yaşama tarzında meydana getirdiği somut değişmeler ele alınmış, krizin toplumsal sonuçları ile ilgili sosyolojik çözümlemeler yapılmaya çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF