SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

TÜRK VERGİ YASALARINDA YATIRIM İNDİRİMİNİN YERİ -I-

M. Serdar ATAY

Özet


Kalkınmanın temel şartlarından biri yatırım hacmini arttırmak ve yatırımlardan azami sosyal faydayı sağlamaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede ekonomik kalkınma ve gelişmenin plansız bir şekilde olmaması gerekmektedir. Dolayısı ile özel sektöre ait yatırımların Devlet Planlama Teşkilatı'nca hazırlanan kalkınma planlarına uygun olması zorunlu görülmüştür.
Yatırım indirimi uygulamasıyla üretimi geliştirmek, üretilen mamullerinin kalitesini, istihdamı arttırmak, ilmi ve teknik araştırmalarla çalışma güvenliğini sağlamak gibifonksiyonlara amaçlanmıştır.
Temelde yatırım indirimi bir vergi istisnası uygulamasıdır. Bu makalede yatırım indiriminin Vergi yasaları açısından Yatırım indirimi uygulaması, yatırım indiriminden yararlanacak olanlar ve yararlanma şartları 2001yılı itibariyle incelenecektir.

Tam Metin: PDF