SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

İKTİSADİ GELİŞMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ-KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: ERZURUM-DENİZLİ (I)

Ö. Selçuk EMSEN, Ayşe İRMİŞ, Ertuğrul DELİKTAŞ

Özet


Girişimcilik taşıdığı özellikleri ile bölgesel gelişmenin temel taşlarından biridir. Girişimciliği ekonomik gelişme ile ilişkilendirmek mikro ve makro değişkenler arasında bağlantı kurmak anlamına gelir. Endüstriler, bölgeler ve ulusal ekonomiler düzeyinde birçok girişimcilik faaliyetinin yeni deneyimlerin mozayiğini oluşturur. Son yıllarda ekonomik gelişmede girişimciliğin rolü, yeni bakış açıları ile gündeme gelmiştir. Bu çalışma, şehirlerin ekonomik gelişmesinde girişimciliğin rolünü, işadamlarının girişimcilik konusundaki anlayışlarını ve girişimciliği incelemektedir. Bu sebeple Erzurum ve Denizli'deki imalat sanayi firmalarının girişimcilik faaliyetleri hakkında veri toplamak için anket metodu kullanılmıştır. Çalışmanın birinci amacı, şehirlerin hızlı endüstrileşme sürecinde işadamlarının düşüncelerini ve girişimcilik aktivitelerini belirlemektir. İlaveten her iki şehirde faaliyet gösteren girişimcilerin yatırım-tasarruf kararlarını, finans kaynaklarını ve kültürel kodlarını belirlemektir. İkinci amaç, Erzurum ve Denizli'deki girişimcilerin davranış ve anlayışlarını karşılaştırmaktır. Üçüncü amaç, bu şehirlerin ekonomik gelişmesi ile girişimcilik arasında bir bağ kurmaktır. Bu iki şehri ele almanın ana nedeni, 1970 'li yıllarda yaklaşık olarak aynı gelişme seviyelerine rağmen, 1990'lı yıllarda iki şehir arasında artarak -Erzurum aleyhine, Denizli lehine- ortaya çıkan gelişme farklılığıdır.

Tam Metin: PDF