SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

TÜRKİYE İÇİN LAFFER EĞRİSİ'NİN TAHMİNİ (1979-2000)

Seyhun DOĞAN

Özet


1970'li yılların Keynesyen Teori'ye karşıt teorilerinden biri olan Arz Yanlı İktisat'ın önemli kavramları arasında yer alan Laffer Eğrisi, 1974 'te tanıtılmasının ardından bir çok uygulamalı çalışmaya konu olmuştur. Arthur B. Laffer tarafından ortaya konulan ve büyük ilgi gören bu eğri, vergi oranlarındaki bir artışın vergi gelirlerini düşürebileceği ya da vergi oranlarındaki bir azalışın vergi gelirlerini arttırabileceği ihtimalini göstermiştir.
1979-2000 dönemi itibarıyla Türkiye için Laffer Eğrisi'nin tahmin edildiği bu çalışmada, kullanılan modelin spesifikasyonu yarı logaritmik bir model olarak belirlenmiştir. Trend ile bir önceki dönem GSYİH değişkenlerinin ayrı ayrı kullanıldığı konsolide bütçe dolaysız ve toplam vergi gelirleri modellerinin çözümü için, "En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi" kullanılmıştır. Sonuçta; ekonomi yönetiminin uygulamalarının, toplam vergi gelirleri modelinde 1998 yılından sonra eğrinin sağında (maksimum noktanın ilerisinde), dolaysız vergi gelirleri modelinde ise eğrinin normal bölgesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF