SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

PARASAL HEDEFLEME, ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE ENFLASYONİST BEKLEYİŞLER: TÜRKİYE EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Şeref KALAYCI

Özet


"Parasal Hedefleme, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonist Bekleyişler: Türkiye Ekseninde bir Değerlendirme". Adlı makale T.C. Merkez Bankası'nın 2002 yılı para programında nominal çapa olarak
kullanmakta olduğu parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi stratejilerini tanıtmakta ve bu iki stratejinin çeşitli ülkelerdeki uygulama sonuçlarını değerlendirmektedir. Ayrıca Türkiye'de enflasyon olgusunun en önemli
nedenlerinden biri kabul edilen olumsuz enflasyonist bekleyişlerin – geçmişe yönelik fiyatlandırma- kırılmasında bu iki para politikası stratejisinin başarı şansı tartışılmaktadır. Bu bağlamda makale, enflasyon olgusuyla mücadele de bekleyişleri parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi stratejileri ile şekillendirmeye çalışmanın tek başına yeterli olmayacağını, tüm toplum kesimleri arasında enflasyonu düşürme konusunda mutabakat sağlanması gerektiği önerisinde bulunmaktadır.
Parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi. Türkiye'de enflasyon.

Tam Metin: PDF