SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

GRUP TEKNOLOJİSİ HÜCRELERİNİN TASARIMI VE AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

Ediz ATMACA

Özet


Yapılan çalışmada, bir makina fabrikası için, grup teknolojisi yöntemlerinden birisi olan derece sıralama ve kümeleme tekniği uygulanarak, parça ve makina aileleri belirlenmiştir. Çalışılan sistem için varsayım ve öncelikler belirlenerek, parça ve makina aileleri için çok amaçlı üretim planlama modeli hazırlanmıştır. Hazırlanan amaç programlama modeli QS paket programı kullanılarak çözülmüş, herbir parça ailesinden üretilecek miktarlar belirlenmiştir.
Grup Teknolojisi, Çok Amaçlı Karar Verme, Amaç Programlama.

Tam Metin: PDF